De nordre slepa

Nova et accurata Tabula Episcopatum Stavangriensis. Bergensis et Asloiensis, Jan Janssonius, 1636. 

Bremnes, Per: Gamle ferdslevegar frå Eidfjord over Hardangervidda. Eidfjord kommune, 1993
Pedersen, Ellen Anne: Hardangervidda gjennom 9500 år, en kulturhistorisk rapport, Buskerud fylkeskommune
Måbødalen nedre del. Kart: Per Bremnes
Måbødalen øvre del. Kart: Per Bremnes