De nordre slepa og kartene

de nordre slepa på hardangervidda

et nettsted om Austmannaveien, den Nordre Nordmannsslepa og Bispeveien av Per Bremnes

Grunnet bokprosjekt vil det ikke bli lagt inn data om Hardangerviddens ferdselsveier på denne nettsiden.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt.

 

"Etter mange års systematisk leting har Bremnes kommet fram til hvor den gamle alfarveien, der biskopen også ferdedes, kan ha gått etter å ha kommet opp fra Hjølmodalen, der “Biskupskleiv” bør være et direkte minne etter bispeferdene (Helleland 2002)" (Ellen Anne Pedersen, 2011)