Varder på Nordre Nordmannsslepa

de nordre slepa på hardangervidda

REDIGERING AV TEKST PÅGÅR ...

PER BREMNES

VERSJON 1.0 OKTOBER 2018

naturopp@online.no

Hammers varde ved Nybunut. Foto: Per Bremnes
Biskopens varde ved Skiftessjøen. Foto: Per Bremnes

Varder på nordre nordmannsslepa

 

Langs den Nordre Nordmannsslepa er det flere varder som i eldre tider viste vei over vidda. Mest kjent er Biskopsvarden på høyde 1268 ved Store Skiftessjøen og Hammers varde på høyde 1265 ved Nybunut. Disse to vardene finnes i kilder fra 1600 og 1700 tallet. Alderen på vardene er uviss, men trolig kan de være bygget mellom 1100 og 1600 tallet.

 

Biskopens varde ble påvist av Ø. Bakke og Per Bremnes i 1984. Det var tradisjon at slike varder var plassert langs der biskopene dro på sine visitasreise. Helst var slike varder knyttet til steder hvor biskopene skiftet skyssen sin. I følge gamle kilder var det to varder på høyde 1268.

 

Den såkalte Hammer’s varde finnes nordvest av høyde 1265 ved Nybunut. Navnet viser til Christopher Blix Hammer og hans kart over Kristiansand stift fra slutten av 1700 tallet. Varden er påvist og gitt navn av Per Bremnes i 1985.

 

I tillegg til Biskopsvarden og Hammer's varde, kan flere av de gamle vardene i den Nordre Nordmannsslepa mellom Eidfjord og Hol, enda sees. Så som vardene på Særebakken, varden i Skuleviki, vardene Halne II og III ved Halnetunga og varden på Lakaset.