Presentasjon av meg

de nordre slepa på hardangervidda

REDIGERING AV TEKST PÅGÅR ...

PER BREMNES

VERSJON 1.0 OKTOBER 2018

naturopp@online.no

Gamle ferdslevegar frå Eidford over Hardangervidda
Vestafjells
Kulturhistoris vegbo Hordaland

presentasjon av meg

 

Her finner du en oversikt over hvilke prosjekt som har brukt meg som kilde i deres arbeid. Du finner også en oversikt over tematurer jeg har ledet, samt foredrag, arkeologiske påvisninger og engasjement.

 

Du finner også noen avisomtaler om meg og mitt arbeid med ferdselsveiene på Hardangervidda. Reportasjene er tilgjengelig elektronisk, og kan skaffes ved henvendelse.

 

Til slutt finner du noen lokalhistoriske artikler jeg har skrevet i perioden 1984 - 2017. Jeg har lagt vekt på mitt arbeid med ferdselen på Hardangervidda. Noen av artiklene er tilgjengelig elektronisk, og kan skaffes ved henvendelse.