Avisomtaler


HALLINGDØLEN


«Bispeferd fra Geilo til Holet»

Holsdagen er et glitrande eksempel på eit kulturarrangement som fokuserer Hol sin eigenart, seier Per Bremnes, som no vil utvide Holsdagen til ei ny kulturveke.


«Bremnes med bok om ferdselsvegene på Hardangervidda»

Per Bremnes sin siste publikasjon vil i løpet vera klar for sal.


«Vasskraft i Dagali i Vikingtida?»

Vart det drive jernutvinning ved hjelp av vasskraft i Dagali for 1000 år siden? Nye funn kan tyde på det. Reiar Aasberg fra Dagali og Per Bremnes fra Geilo kom over en rekke fiornminner då dei var på sauessank i områda etter Heinelva.


«Fann spor fra Vikingtida»

Dei nyoppdaga sporene etter jernalderen og middelalderen ligg i områda søraust for Bjordalsnuten nærleiken av Ossjøen og Heinelva.


HARDANGER FOLKEBLAD


«Planer om rekonstruksjon av bispeferd frå Eidfjord til Hol»

Det vil verta eit historisk opptog der vi vil fporsøka å rekonstruere også draktene frå den tida, seier Asplin.


«Økonomisk dugnad for Hardangervidda museum»

Styret for Hardangervidda museum har budsjettert med 1 million i såkalte frivillige inntekter. Ansvaret med å skaffa desse pengane er lagt til ei nyoppretta venneforening med Per Bremnes i spissen.


«Banebrytande arbeid om ferdselsvegar»

Per Bremnes har med sin publikasjon "Gamle ferdslevegar frå Eidfjord over Hardangervidda", gjort eit banebrytande arbeid i forskinga kring ferdsel på Hardangervidda. Det er fylkeskonservatoren i Hordaland som slår dette fast.


BERGENS TIDENDE


«Stifinnaren på Hardangervidda»

En av flere misforståelser er opplysningar om at Store Nordmannsslepa gikk via Måbøgaldane. Hovedvegen fra Eidfjord gikk Hjølmadalen.


«Planene for Vidda-museum i god gjenge»

Hardangervidda museum vil bli eiet av kommuner rundt Haardangervidda - Ullensvang, Odda, Ulvik, Vinje, Tinn, Nore Uvdal og Hol - og av fylkene som grenser til NordEuropas største høyfjellsplatå.


FREMTIDEN


«På gjengrodde stier på Hardangervidda»

For bedre å forstå  ferdselsveiene i fjellet må man skilne mellom nødvendig kommunikasjon, bygdenes bruk av fjellet til jakt og fiske, stølsveier og drifteveier.