Om Per Bremnes


Født og oppvokst i Bergen. Bodde i noen år på Geilo. I en periode var jeg formann i Hol historielag. I samme periode var jeg formann i venneforeningen for opprettelsen av Hardangervidda museum i Dagali. Satt også på et tidlig stadium i prosjektgruppen for opprettelsen av samme museum.


Var også fagkonsulent for Måbødalen kulturlandskapsmuseum for temaene «Ferdslevegar i Måbødalen» og «Driftehandel og sleper». Jeg har forsket på den eldgamle ferdselen på Hardangervidda siden 1984.

TEMATURER 
Vardevandringer til Hammers varde, Biskopsvarden, Skulevikvarden og Halnevarden.
Vandring langs slepa Eidfjord - Hol


FOREDRAG 
Flere foredrag med bilder fra Bispeveien over Hardangervidda.


ENGASJEMENT 
Formann i Hol historielag
Leder i venneforeningen for opprettelsen av Hardangervidda museum i Dagali i Hol kommune.
Medlem i prosjektgruppen for opprettelsen av Hardangervidda museum i Dagali i Hol kommune
Fagkonsulent for Måbødalen kulturlandskapsmuseum for temaene «Ferdslevegar i Måbødalen» og «Driftehandel og sleper»

Kilde for Nordmannsslepa, Bispeveien og Ausmannaveien i kulturminneplanen for Eidfjord kommune (2020).