Publikasjoner


Publikasjonene er ikke tilgjengelig fra nettsiden. Ta kontakt med Per Bremnes på  på e-post for en elektronisk kopi.


KUNNSKAPSBASEN GRIND (Grind.no), Universitetet i Bergen

Vegar over vidda

Måbødalen - veganlegg


BØKER 

Kulturhistorisk vegbok Hordaland, Medforfatter. 
Årbok for Valdres 1988, Medforfatter
Vestafjells, Medforfatter
Gamle ferdselsveger frå Eidfjord over Hardangervidda, Forfatter

Årbok for Hol historielag 'Under Hallingskarvet, 2012', Medforfatter

Årbok for Hol historielag 'Under Hallingskarvet, 2020'. Medforfatter


EIDFJORD NYTT 

Ein Stavangerbiskop si ferd over Hardangervidda

LÅGENDALSPOSTEN 

Nordmannsslepene og andre sleper på Hardangervidda
Biskopsbodene på Hardangervidda


UNDER HALLINGSKARVET 

Varden på Ustetind

To holinger i Ullensvang


BERGASYLJA 

Slepa på Hardangervidda

Måbødalen

HARDANGER FOLKEBLAD

Fjellførere over vidda i 1822
Bispeveien over Hardangervidda
Hardangerviddens ferdselsveier, artikkelserie på 13 artikler

Måbødalen
Bispeveien over Hardangervidda. Slik historien egentlig er -?
Hvor gammel er steinkirken i Eidfjord
Bispeveien over Hardangervidda
Nordmannsslepene og andre sleper på Hardangervidda

Biskopsbodene på Hardangervidda


DIS NORGE.
Hvor gammel er steinkirken i Eidfjord
Ål i Hallingdal 16. august 1309

DIGITALT FORTALT 
En Stavangerbiskops ferd over Hardangervidda i 1615
Fjellførere fra Ustedalen i 1822
Vemund fra Modalen
Måbødalen
Sterke-Lars, broder Johannes og deres foreldre

NORDHORDLAND AVIS 
Folk i Stordalen tidlig på 1800 tallet
Martha Lassedatter (1808-1880), et uekte barn
Sterke-Lars, broder Johannes og deres foreldre
Fra Dyrkollbotn til Skavlabu
Vemund i Vemundsbotten
Sterke-Lars i Kringlebotten

RJUKAN ARBEIDERBLAD 
Nordmannsslepene og andre sleper på Hardangervidda

Biskopsbodene på Hardangervidda (kommer)


PILGRIMEN.
Hvor gammel er steinkirken i Eidfjord

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 
Hardangerviddens ferdselsveier, Første publikasjon 1985


ÅRBOK FOR VALDRES 1988
Bispevegen over Hardangervidda

FJON FRÅ FJELL TIL FJORD 
Vemund i Vemundsbotten
Sterke-Lars, broder Johannes og deres foreldre
Folk i Stordalen tidlig på 1800 tallet
Martha Lassedatter (1808-1880), et uekte barn

HALLINGDØLEN 
Fjellførere i Ustedalen i 1822
Hardangerviddens ferdselsveier, artikkelserie på 13 artikler
En stavangerbiskops ferd over Hardangervidda
Prestebyttet i Ål i 1615
Ål i Hallingdal 16. august 1309
Biskopen i Torpo kirke
Hva betyr slepe i Nordmannslepet”
Fra Skurdalen over Tuva til Lægreidstølen
Gyldenløve i Hallingdal
At besøge Bergens Stift fra Aaals Prestegjeld
Fra Fossgard til Halne i 1822
Hallingdals grenser mot vest
Fra Haugastøl til Krekkja og retur
Mot Monsbunuten en høstmorgen
Halling og Hallingskeidnavn
Tuftebrui og Nordmannslepa
Måbødalen
Bjøberg Fjeldstue i Hemsedal
En historisk betraktning på Tuftebrui

Nordmannsslepene på Ustedalen
Eldre ferdsleveger i Ustedalen
Ferdselen over Hardangervidda
Bispeveien over Hardangervidda
Biskopsbodene på Hardangervidda
Slepene på Vidda

STI OG VARDE 
Måbødalen
Litt om Hadlaskard

BERGENS TIDENDE.

Måbøgaldene
Fra Dyrkollbotn til Skjerjevass