de nordre slepa på hardangervidda

Nordmannsslepene, Austmannaveiene, Bispeveien, Voss-Raundalen,

en nettside av Per Bremnes

Hammers varde ved Nybunut. Askeladden ID: 177489-1. Foto: Per Bremnes
Biskopsvarden ved Store Skiftessjøen. Askeladden ID 107169-1: Foto: Per Bremnes
Skuleviki varde i Skuleviki. Askeladden ID 177489. Foto: Per Bremnes
Halne II varden ved Knutsenstølen. Askeladden ID: 106409-1. Foto: Per Bremnes
Lakasetvarden ved Lakaset. Askeladden ID: 212268-1. Foto: Per Bremnes

UTVALGTE PUBLIKASJONER OM EMNET: